СТРАНДЖА-МП – тайнство, въплътено във вкус!
Всяка хапка разказва легенда…

Кои сме ние?

„СТРАНДЖА-МП” ООД стартира производствената си дейност през април 1994 г. През 2006 г. предприятието е изцяло реконструирано съгласно Българските и Европейски стандарти и изисквания.

„СТРАНДЖА-МП” ООД е специализирана в месодобива и производството на трайни сурово-сушени колбаси и деликатеси. Разполагаме с високо технологично оборудване за производство на всички видове меса и месни разфасовки, разнообразие от деликатеси, варено-пушени колбаси, млени меса и заготовки от тях.

Вписани сме в регистъра на обектите за производство и търговия с индентификационна маркировка на произвежданите продукти – BG 2801018.

“СТРАНДЖА-МП” ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008.

„СТРАНДЖА-МП” ООД е член на Асоциацията на месопреработвателите в България.

Нашите продукти

  • Сурово-сушени колбаси
  • Деликатеси от нераздробено месо
  • Варено-пушени колбаси
  • Млени меса и заготовки от тях

Свържете се с нас!

04741 63 18

0899 865 956

0898 444 239

Финансова подкрепа

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

„ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Проект: Повишаване на конкурентоспособността, чрез технологична модернизация в  месопреработвателното предприятие „Странджа МП“ ООД

Бенефициент: „Странджа МП“ ООД

ДОГОВОР № 28/04/2/0/00062 от 14.10.2016 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 година, съфинансирана от
Европейския Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони (ЕЗФРСР).