Проекти

Проекти / 30.06.2017

Проект „Повишаване на конкурентоспособността чрез технологична модернизация в месопреработвателното предприятие „Странджа МП“ ООД“ “СТРАНДЖА-МП“ ООД подписа Договор № 28/04/2/0/00062 от 14.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: „Повишаване на конкурентоспособността, чрез технологична модернизация в месопреработвателното предприятие...

Проекти / 10.06.2017

Наименование на проекта: „ Осигуряване на транспорт до и от работното място за служители на „Странджа-МП” ООД – април 2014г. – април 2015г. Бенефициент: „Странджа-МП”ООД Договор № ЕSF – 2203 – 01 – 10004/ 06.12.2013г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"...