Сертификати

В предприятието „СТРАНДЖА-МП“ ООД са разработени, внедрени и действащи добри производствени практики, система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки /НАССР/, както и Стандартите ISO 22000:2005 и ISO 9001:2008.

Това са сертификатите доказващи стандартите на качеството: