Кои сме ние

История

„СТРАНДЖА-МП” ООД стартира производствената си дейност през април 1994 г., а през 2006 г. е изцяло реконструирана съгласно Българското законодателство и Европейските стандарти и изисквания.

Фирмата е с основен предмет на дейност месодобив и месопреработка. Разполагаме със собствена свинеферма с животни от елитна порода и собствена кланица, което позволява и гарантира постоянен цикъл на производство и ритмично задоволяване на клиентите с висококачествени меса и богата гама от всички видове месни продукти.

Работим с висококвалифициран и добре обучен персонал, с богат опит и знания в сферата на месодобива и месопреработката.

Продукция

Фирмата предлага на пазара сурово – сушени колбаси, деликатеси от нераздробено месо, варено-пушени колбаси, млени меса и заготовки за тях. Използват се съвременни технологии за производство на традиционни продукти с гарантирано качество. Продуктите на фирмата се отличават с добрите си вкусови качества и са произведени при стриктно спазване на производствени процеси и са под контрола на обучен НАССР екип.

Суровините използвани в производствения процес са с високо качество от собствен добив и закупени такива.

Предимство

Основното предимство на „СТРАНДЖА-МП”ООД е производството на качествени и достъпни продукти, които се произвеждат от качествена суровина.

През годините фирмата не само успява да спечели доверието на клиентите, но създава традиции, налага нови тенденции и рецепти в производствения процес.

Фирмата разполага със собствен термоизолиращ хладилен транспорт, с който извършва доставки на продукцията до своите клиенти.

Развитие

През годините на своето утвърждаване и трайно налагане на пазара ”Странджа-МП”ООД е доставчик на хранителни продукти за хотели, детски заведения, хранителни вериги и много други.

Целите на фирмата са за модернизиране на наличните си производствени мощности и производство на качествени и безопасни месни продукти на българския пазар, увеличаване асортимента на произвежданите месни продукти с цел задоволяване търсенето и очакванията на клиентите.

Член сме на Асоциацията на Месопреработвателите в България.

Регистрации    

„СТРАНДЖА-МП”ООД е вписана в регистъра на обектите за производство и търговия с идентификационна маркировка на произвежданите продукти – BG2801018. Има регистрация по Закона за храните. Предприятието отговаря на всички изисквания за търговия с Европейската Общност.

Производството отговаря на Регламент ЕС 852/ 2004 относно хигиената на храните и Регламент ЕС 853/2004 относно определяне на специфични изисквания на хигиената за хранителните продукти и Регламент ЕС 854/2004 който определя специфичните правила за организиране на официалния контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация.