Свържете се с нас!

Управител: Яна Кирова
E-mail: iana.kirova@abv.bg
Телефон: 04741 62 18
Мобилен: 0899 865 955
За заявки: 04741 63 18
0899 865 956
0898 444 239
Адрес: гр. Болярово, Област Ямбол, Индустриална зона