юни 2017

Проекти / 30.06.2017

Проект „Повишаване на конкурентоспособността чрез технологична модернизация в месопреработвателното предприятие „Странджа МП“ ООД“ “СТРАНДЖА-МП“ ООД подписа Договор № 28/04/2/0/00062 от 14.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: „Повишаване на конкурентоспособността, чрез технологична модернизация в месопреработвателното предприятие...